_DSC838513.jpg

Ta strona została zoptymilizowana do Twojego urządzenia mobilnego. Skorzystaj ze swojego urządzenia.

MISJA

LOGO ANTYAMOK.com.png

BEZPIECZEŃSTWO
ANTYTERRORYSTYCZNE

Moim celem jest realnie przygotować zainteresowane osoby do reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia za pomocą wizualnego schematu określania zagrożenia.
_DSC83672.jpg

DLACZEGO POWINIENEŚ
ZWRÓCIĆ SIĘ DO MNIE?

Specjalizuję się w zwiększaniu poprawy bezpieczeństwa osób i instytucji na wszystkich poziomach organizacji poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy, i doświadczenia zawodowego. 

DLACZEGO POWINIENEŚ ZWRÓĆIĆ SIĘ DO MNIE?

Bo daję gwarancję rzetelności. Bo moja przeszłość daje pewność kompetentnej wiedzy oraz doświadczenia. Bo oprócz mówienia, że gdzieś czymś kierowałem czy też dowodziłem, mam stosowne potwierdzenie swoich umiejętności 
w dokumentach. 

PODCZAS SZKOLEŃ...

Zostaniesz zapoznany z nowoczesnym systemem klasyfikacji potencjalnego zagrożenia, a także z zastosowaniem cyklu pętli OODA (Observe-Orient-Decide-Act). Poznasz m.in. schematy ludzkich zachowań w środowisku zagrożenia oraz nauczysz się elementów przygotowania psychicznego  w tym świadomości otoczenia. 

NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI...

Krytycznego analizowania słabych punktów i dokonywania stosownych korekt mających na celu identyfikowanie, zapobieganie oraz wykrywanie zagrożeń - nie tylko reagowanie na nie - minimalizując w ten sposób ryzyko: obrażeń, zakłóceń w funkcjonowaniu, szkód materialnych, szkód w reputacji, zwiększenia kosztów ubezpieczenia.

Obraz191.png

NAUCZYSZ SIĘ...

Pozostawania w stałej gotowości sytuacyjnej, by właściwie i możliwie szybko reagować na zmiany w otoczeniu, które mogą podnieść stopień ryzyka dla Twojego bezpieczeństwa.

Planowanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci zatrzymać problem i utrzymać kontrolę oraz zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń gdy znajdziesz się w sytuacji określanej jako

"złe miejsce, zły czas". 

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE

Zarządzanie strategiczne dla funkcjonariuszy formacji uzbrojonych

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że współczesny funkcjonariusz formacji uzbrojonych stanie przed koniecznością wykonania manewrów ratujących życie, podejmując jednocześnie ważne decyzje taktyczne. Metodyka taktyki operacyjnej jest praktycznym modułem szkoleniowym zaprojektowanym w celu zapewnienia "funom" sposobu myślenia i umiejętności niezbędnych do oceny ryzyka oraz zarządzania w sytuacjach krytycznych. 

20180101_004744A1M1-01-01-01_edited.jpg

Rok 2020 to:

18

SZKOLEŃ

692

KURSANTÓW

25

WYKŁADÓW AKADEMICKICH

100%

ZADOWOLONYCH KURSANTÓW


*na podstawie zebranych ankiet ewaluacyjnych

INFORMACJA

Our
Partners

Partnerzy...

LOG1_edited.png

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

LOG3_edited.png

IACSP

LOG2_edited.png

TOWARZYSTWO STRZELECKIE

LOG4_edited.png

IPA ŚLĄSKA GW

OFERTA SZKOLENIOWA

Strona w przygotowaniu

NAJBLIŻSZE REALIZACJE

Miejscowość

Strona w przygotowaniu

am.jpeg