"ŚWIADOMOŚĆ CHARAKTERU ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCEGO Z ATAKU TERRORYSTYCZNEGO
ODGRYWA KLUCZOWĄ 
ROLĘ W PROFILAKTYCE ANTYTERRORYSTYCZNEJ"

Centrum Antyterrorystyczne ABW

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Naszym celem jest realnie przygotować osoby do działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia za pomocą wizualnego schematu określania zagrożenia.

O NAS...

Specjalizujemy się w zwiększaniu poprawy bezpieczeństwa osób i instytucji na wszystkich poziomach organizacji poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Uczymy m.in. podejmowania decyzji w stresie, przewidywania zaskakujących sytuacji, radzenia sobie z napięciami oraz z paniką. Przekazujemy skuteczne narzędzia do walki z przemocą i przestępczością.

Bo nasza przeszłość daje pewność kompetentnej wiedzy oraz doświadczenia. Bo oprócz mówienia, że gdzieś coś robiliśmy, mamy stosowne potwierdzenie swojej wiedzy we właściwych dokumentach. Posiadając odpowiednie wykształcenie, umiejętności i uprawnienia, ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę oraz realizację zajęć. Ponadto każde ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie, potwierdzamy stosownym zaświadczeniem. Więcej >>

POWIEDZIELI O NAS

“Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i przekazanie swojej profesjonalnej
wiedzy oraz umiejętności. Jestem zadowolony z naszej współpracy...”

mjr Dariusz LORENC

Komendant Strażnicy Straży Granicznej

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

“OSZACOWAĆ WSZELKIE POTENCJALNE ZAGROŻENIE I ROZWAŻYĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, JAKIE MOŻEMY PRZECIWKO NIEMU WYKORZYSTAĆ, PAMIĘTAJĄC, ŻE ZAPOBIEGANIE JEST LEPSZE OD LECZENIA"

 

Codzienna rutyna szybko przemienia się w nawyk, co w konsekwencji prowadzi do "wyłączenia". Pozostawanie w gotowości i bycie "włączonym" wymaga wiedzy, odpowiedniego przygotowania oraz właściwego treningu. Stawiać czoło zagrożeniom jest podstawą naszej pracy. Wykorzystując najlepsze praktyki dowiesz się, czym jest:

SPOSTRZEŻENIE ZAGROŻENIA     -     EWALUACJA ZAGROŻENIA     -    UNIKANIE ZAGROŻENIA

Uczymy pozostawania w stałej gotowości sytuacyjnej (obserwacja i analiza warunków jakie nas otaczają), by właściwie i możliwie szybko zareagować na zmiany w otoczeniu, które mogą podnieść stopień ryzyka dla naszego bezpieczeństwa.

★★★

Program szkolenia antyterrorystycznego obejmuje m.in.

DNI
GODZIN SZKOLENIA

★★★

W czasie zajęć zostaniesz zapoznany/a z nowoczesnym systemem klasyfikacji potencjalnego zagrożenia oraz z zastosowaniem cyklu pętli OODA (Observation-Orientation-Decision-Action). Poznasz schematy ludzkich zachowań w środowisku zagrożenia oraz nauczysz się elementów przygotowania psychicznego i świadomości sytuacyjnej. Ponadto dowiesz się cennych informacji na temat identyfikacji wskaźników sprzed incydentu (w tym identyfikacja ukrytej broni) i osób potencjalnie niebezpiecznych, jak również symptomów przyszłego ataku, które łatwo można przegapić. Planowanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci zatrzymać problem, utrzymać kontrolę i zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń w sytuacji znalezienia się w "złym miejscu, w złym czasie"

 

...bądź świadomy/a! To szkolenie może ocalić życie i zdrowie - Twoje oraz Ci najbliższych.

ZOBACZ INNE SZKOLENIA
BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy oraz nauka umiejętności do krytycznego przeanalizowania słabych punktów i dokonanie odpowiednich korekt mających na celu identyfikowanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń (a nie tylko reagowanie na nie) minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, zakłóceń w funkcjonowaniu, zwiększenia kosztów ubezpieczenia, szkód materialnych, czy też szkód w reputacji. Szkolenia poruszają także kwestie bezpieczeństwa w obliczu eskalacji terroryzmu ekstremistów islamskich. Uczymy zasad profilaktyki mających zmniejszyć ryzyko bezpośredniego zamachu, bądź wystąpienia agresji. 

Program szkolenia może obejmować przeciwdziałanie takim zagrożeniom, jak:

Aktywny Strzelec, Samotny Wilk, Hit and Run, Vehicle-Ramming Attack.

TECHNIKI INTERWENCYJNE

Autorski program szkolenia przeznaczony jest dla funkcjonariuszy, którzy biorą udział w ryzykownych zadaniach, gdzie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia jest realne. W przebiegu zajęć wykorzystujemy te sytuacje, z którymi szkoleni już wcześniej się zetknęli i te, które mogą być najbardziej prawdopodobne w trakcie wykonywania przyszłych zadań służbowych. Dzięki zastosowaniu m.in. inscenizacji funkcjonariusze mają możliwość realnego zetknięcia się z danym problemem. Szkolenie bazuje na wieloletnich doświadczeniach oraz najlepszych praktykach podejmowania interwencji przez zespoły realizacyjne. Każde szkolenia zawierają moduł taktyczny obejmujący naukę udzielania taktycznej pierwszej pomocy (TCCC).

SAMOOBRONA I WALKA KONTAKTOWA

Dynamiczny program treningowy bazujący na systemie KRAV MAGA oraz BAS. 

Prosty i maksymalnie skuteczny, oparty na wzmacnianiu odruchów obronnych człowieka - przeznaczony dla każdego, bez względu na wiek i kondycję fizyczną.
Zajęcia rozpoczynają się od nauki rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie oraz zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. W krótkim czasie dowiesz się jak postępować w sytuacji zagrożenia napadem przez jednego i przez kilku agresorów (także przed tymi uzbrojonymi  w noże, pałki, broń palną, czy też inne niebezpieczne narzędzia). Wykorzystując doświadczenie współczesnej psychologii nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przetrwania oraz sprawnej obrony w sytuacji zaskoczenia, stresu i szoku. 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Kurs opiera się na zasadach postępowania wykorzystywanych przez zawodowych ratowników medycznych w trakcie udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia i obejmuje fundamentalną wiedzę dla osób, które nie są zawodowo związane z ratownictwem. Standardy organizacji Emergency First Response®, zapewniają gwarancję, że nauczysz się nie tylko fachowo opatrywać wszelkie rany i pielęgnować poszkodowanych, ale przede wszystkim ratować ludzkie życie! Nasz program może obejmować kursy EFR® z zakresu: Primary & Secondary Care; Care for Children lub Tactical First Responder (dla służb mundurowych). Podczas tych szkoleń nauczysz się także obsługiwać urządzenie AED i zestaw do tlenoterapii.

S.E.R.E. 

SURVIVAL, EVASION, RESISTANCE, ESCAPE. To obowiązkowy program szkolenia żołnierzy jednostek specjalnych oraz agentów wywiadu, który uczy jak przetrwać m.in. w izolacji we wrogim, czy nieznanym terenie. Kurs obejmuje naukę wszystkich praktycznych oraz teoretycznych środków, które są niezbędne do przetrwania i odzyskania izolowanego personelu. Nasz program zaprojektowany jest tak, aby poprzez odpowiednie przygotowanie i realistyczne szkolenie nauczał niezbędnych umiejętności, które pozwolą ochronić wszystkich, będących na przykład w kręgu zainteresowania grup przestępczych. Uczymy unikania przekazywania istotnych informacji w czasie wystąpienia sytuacji zakładniczej oraz technik pozyskiwania i uzdatniania wody, budowy schronień  oraz technik łączności i nawigacji lądowej.

DLA KLAS MUNDUROWYCH

Szkolenia wojskowe, zgodne z pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe. Tematyka zagadnień może obejmować zajęcia z zakresu: regulaminów, musztry i ceremoniału wojskowego, taktyki, szkolenia strzeleckiego, sanitarnego, łączności, terenoznawstwa, walki, wręcz, OPBMR, INŻ-SAP, POPL oraz inne. W przebiegu zajęć wykorzystywany jest sprzęt oraz wyposażenie obowiązujące w Siłach Zbrojnych RP. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający odpowiednie przygotowanie dydaktyczne i praktyczne do pracy z młodzieżą.

  

 
 

SYMULACJE ZDARZEŃ

w warunkach rzeczywistych z użyciem środków pozoracji

/wkrótce/

A co, jeśli znajdziesz się w samym środku ataku? 

★★★

FAQ

Wyżywienie na czas zajęć...
Wyposażenie...

Wyposażenie oraz sprzęt 
zapewnia organizator.

Zapewniamy krótkie przerwy kawowe, jednakże istnieje możliwość zaprowiantowania uczestników.
w formie pełnego wyżywienia.

Ile trwa szkolenie?
Jaki jest koszt szkolenia?

Antyterrorystyczne: 450 zł./osoba.*

Pierwsza pomoc przedmedyczna: 120 zł./osoba.*

Samoobrona (tylko grupy stałe): 80 zł./miesiąc.

Strzeleckie i interwencyjne - ustalane indywidualnie.

S.E.R.E. - 420 zł./osoba.*

Szkolenie w szkołach - ustalane indywidualnie.

Dwa dni, Ok 18 godzin, z noclegiem.

Szkolenia indywidualne (?)...

Możliwe, ale tylko strzeleckie oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jaki jest wiek uczestników?

Uczestnikami zajęć (szkoleń) mogą być
wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia.

Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie prowadzimy w AGROTURYSTYCE
„KLOSA” Ligocki Młyn przy ul. Szkolnej 8
46-060 Ligota Prószkowska, woj. opolskie.

Czy otrzymam certyfikat?

Tak, uczestnicy naszych szkoleń, po ich zakończeniu otrzymują certyfikat udziału.

Szkolenia zamknięte...

Tak. Istnieje możliwość przeprowadzenia
szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

*Minimalna ilość uczestników: 6 dla szkolenia antyterrorystycznego i 8 dla szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolimy...

 

    PROPONOWANE SZKOLENIE    

Pierwsza pomoc dla dzieci, to 90-minutowe warsztaty prowadzone przez specjalnie przeszkolonych instruktorów, którzy wraz z dziećmi ćwiczą elementy udzielania pierwszej po...
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - DLA SZKÓŁ
Warsztaty dla SZKÓŁ!
Pon, Wt, Śr, Czw, Piąt
 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej działalności,
wyślij do nas wiadomość, lub zadzwoń

 

(+48) 798 112 007 

info.antyamok@gmail.com 

OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Gospodarstwo Agroturystyczne Ligocki Młyn znajduje się kilka kilometrów od Prószkowa i kilkanaście od Opola. Obiekt zapewnia zaplecze hotelowe oraz gastronomiczne. Teren jest doskonale przygotowany do prowadzenia zajęć nawet dla dużych grup. Posiada 17 miejsc noclegowych, całkowicie wyposażoną kuchnię, dwa pokoje wypoczynkowe (w tym jeden kominkowy), 3 odrębne łazienki, salę biesiadną z kominkiem dla 50 osób, parking, grill oraz dużą altaną ogrodową.  www.ligockimlyn.pl