WYKŁADY

SZKOLENIA

CZEGO UCZYMY?

Naszym celem jest realnie przygotować osoby do działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia za pomocą wizualnego schematu określania zagrożenia. Z naszej strony mogą Państwo liczyć między innymi na:
 

Centrum Antyterrorystyczne ABW

ODGRYWA KLUCZOWĄ ROLĘ W PROFILAKTYCE ANTYTERRORYSTYCZNEJ"

"ŚWIADOMOŚĆ CHARAKTERU ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCEGO Z ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

Specjalizujemy się w zwiększaniu poprawy bezpieczeństwa osób i instytucji na wszystkich poziomach organizacji poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy, i doświadczenia zawodowego. Uczymy podejmowania decyzji w stresie, radzenia sobie z napięciami oraz z paniką, przewidywania zaskakujących sytuacji. 

Bo nasza przeszłość daje pewność kompetentnej wiedzy i doświadczenia. Bo oprócz mówienia, że coś robiliśmy, mamy stosowne potwierdzenie swojej wiedzy we właściwych dokumentach. Posiadając odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i umiejętności, ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę i realizację zajęć.

★★★

 

KOMPLEKSOWY TRENING

Program treningu antyterrorystycznego obejmuje m.in.:

Procedury reagowania na zagrożenia:
UCIEKAJ - UKRYJ SIĘ - WALCZ.

Elementy Walki w Bliskim Kontakcie
oraz techniki rozbrajania napastników.

Zapoznanie z MTS™ (Multi-Threat Shield)
oraz innym wyposażeniem ratującym życie.

Zadania i wyposażenie "Rescue Officer".
Współdziałanie ze służbami ratunkowymi.

Ćwiczenia praktyczne i symulacje realnych
zdarzeń z użyciem środków pozoracji.

Podstawowe informacje na temat udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

18 godzin szkolenia

 

POWIEDZIELI O NAS

“Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i przekazanie swojej profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności. Jestem zadowolony z naszej współpracy...”

mjr Dariusz LORENC

Komendant Strażnicy Straży Granicznej

RANGE day

z antyamok

Partnerzy

www.antyamok.com przykłada ogromną wagę do ochrony poufności oraz prywatności powierzonych informacji. Jednym z podstawowych obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych (określanych także jako „informacje umożliwiające identyfikację osoby”) zgromadzonych za pośrednictwem serwisów internetowych. Gromadzone są tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi. Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzone, wykorzystywane, a przede wszystkim chronione są przekazane nam dane osobowe.

© 2018 by Przemek