top of page

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

BLUZA LOGO - PRZÓD.png

BEZPIECZEŃSTWO
ANTYTERRORYSTYCZNE

Umiejętność pozostawania w gotowości sytuacyjnej i bycie "włączonym" wymaga wiedzy, odpowiedniego treningu oraz właściwego przygotowania...

SZKOLENIA, TRENINGI, WARSZTATY ANTYTERRORYSTYCZNE

Zagadnienia, podczas których nauczysz się algorytmów postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym. Podczas treningu zostaną przedstawione sposoby identyfikacji wskaźników sprzed incydentu i schematy ludzkich zachowań
w środowisku zagrożenia. Zapoznasz się m.in. z Active Shooter Response Protocol zgodnie z zasadą UCIEKAJ, UKRYJ SIĘ lub WALCZ. 

PRZECIWDZIAŁANIE
ZAGROŻENIOM

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę oraz miejsca występowania były przez większość z nas jeszcze nie tak dawno uznawane za mało realne. Bezpieczeństwo osób i majątek trwały zgromadzony przez lata działalności Twojej firmy, są wartościami wystawionymi zarówno na niebezpieczeństwo zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Proponuję szkolenie, którego celem jest nauka właściwej oceny stanu bezpieczeństwa. W ramach tego programu opracowywane są procedury dostosowywane do Twoich potrzeb.

KONCEPCJE STRZELECKIE
- PROGRAM AUTORSKI

Podejmując się pracy z bronią musisz zdawać sobie sprawę
z tego, że najtrudniejsze do opanowania w tym fachu, to nie wyjątkowość, lecz Twoja codzienność.

NIE UCZĘ STRZELANIA SPORTOWEGO...

Strzelanie sportowe zazwyczaj jest czymś fantastycznym dla każdego kto posługuje się bronią palną. Ale to dalej tylko sport, dążenie do jak najlepszego wyniku. Nauka strzelania w realnych warunkach zagroże-nia to WALKA, często o życie własne lub śmiertelnie zagrożonych aktem terroryzmu zakładników. Jest to gra, w której jedna ze stron może zapłacić najwyższą cenę.

UCZĘ JAK URATOWAĆ ŻYCIE
POD OSTRZAŁEM!

W przebiegu szkolenia wykorzystywane są sytuacje z którymi kursanci już wcześniej się zetknęli i te, które mogą być najbardziej prawdopodobne w trakcie wykonywania przyszłych zadań służbowych. Szkolenie polega na treningu do instynktownego zachowania, by w razie koniczności użycia broni palnej, nie wahać się jej użyć. Dzięki zastosowaniu inscenizacji będziesz mieć możliwość realnego zetknięcia się z danym problemem. 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

 • broń - stosowanie i noszenie;

 • gotowość sytuacyjna;

 • ćwiczenia "latarka-broń";

 • przeszukiwanie pomieszczeń;

 • VCQB - walka w aucie i wokół auta;

 • elementy walki w bliskim kontakcie.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z procedurami udzielania pierwszej pomocy przedme-dycznej, to mogą Ci one wydawać się bardzo trudne
i skomplikowane.
Czy wiesz co powinieneś zrobić? Skąd wiedzieć od czego zacząć?

DLA KAŻDEGO...

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej opierają się na zasadach postępowania wykorzystywanych przez zawodowych ratowników medycznych w trakcie udzie-lania pomocy na miejscu zdarzenia i obej-mują potrzebną wiedzę dla osób, które nie są zawodowo związane z ratownictwem.

Standardy Emergency First Response®, zapewniają gwarancję, że nauczysz się nie tylko fachowo opatrywać wszelkie rany oraz pielęgnować poszkodowanych, ale przede wszystkim ratować ludzkie życie! Organizuję kursy EFR w zakresie Primary & Secondary Care i Care for Children Podczas kursu nauczysz się obsługi AED, LifeVac i zestawu do tlenoterapii.

DLA SŁUŻB...

Kurs obejmuje zagadnienia:

 • “Zabójcy pola walki”;

 • fazy i poziomy udzielania pomocy;

 • użycie opasek uciskowych: CAT, SOFTT oraz SAM XT;

 • masywne krwotoki – „Wound Packing”;

 • drożność dróg oddechowych;

 • odma prężna – procedura „burping”;

 • krążenie, poziom świadomości AVPU;

 • wstrząs hipowolemiczny;

 • urazy głowy i zapobieganie hipotermii;

 • protokół S.M.A.R.C.H.E. – postępowanie z poszkodowanym urazowym;

 • monitorowanie stanu poszkodowanego - „pętla re-oceny”;

 • przygotowanie rannego do ewakuacji
  i ewakuacja.