top of page

Starszy sierżant, zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, magister bezpieczeństwa narodowego - specjalista bezpieczeństwa antyterrorystycznego, informacji i zarządzania bezpieczeństwem państwa.
Ship Security Officer & Port Facility Security Officer. Międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy światowej organizacji Emergency First Response® (EFR), ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, instruktor strzelania

z każdego rodzaju broni (w tym z broni szczególnie niebezpiecznej - broń maszynowa i przeciwpancerna), prowadzący strzelanie oraz sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, instruktor walki w bliskim kontakcie w jednostkach podległych MON, państwowy instruktor samoobrony. Prywatny detektyw, kierownik bezpieczeństwa imprez masowych, członek służby porządkowej i informacyjnej, sternik motorowodny, operator szybkiej łodzi typu RIB.  Executive Protection Agent - odpowiedzialny za bezpieczeństwo wizyt ważnych osobistości ze świata polityki, muzyki, rozrywki i sportu.

 • Członek The International Association for Counter-terrorism and Security Professionals (IACSP);

 • Członek The International Police Association (IPA);

 • Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Strzelectwa „Sagittarius”.

Posiadam szerokie kompetencje potwierdzone 

Rocznie przeprowadzam dziesiątki treningów, warsztatów, szkoleń i kursów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelectwa jak również zasad posługiwania się bronią palną.

​Wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - katedra nauk o bezpieczeństwie.

Realizowane ćwiczenia praktyczne z przedmiotów:

 • superterroryzm i terroryzm millenarystyczny;

 • zarządzanie ochroną osób, obiektów i mienia;

 • strategia bezpieczeństwa;

 • zarządzanie strategiczne;

 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej
  i w transporcie;

 • Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej;

 • międzynarodowe stosunki wojskowe;

 • procedury celne;

 • obsługa celna przedsiębiorstw;

 • transport międzynarodowy i spedycja;

 • elementy logistyki celnej;

 • instytucje prawa celnego;

 • etyka zawodowa.

 

Obraz113a_edited_edited-02.jpeg

NEWS

W przygotowaniu...

bottom of page