top of page

BEZPIECZEŃSTWO

ANTYTERRORYSTYCZNE

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas jeszcze nie tak dawno uznawane za mało realne, a bezpieczeństwo osobiste oraz majątek trwały (np. zgromadzony przez lata działalności firmy), są wartościami wystawionymi na niebezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - naucz się chronić swoje dobra. 

Szkolenie oparte jest o procedury dostosowywane do specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb Klienta.

PROGRAM

SZKOLENIA​

  • planowanie działań i zarządzanie ryzykiem;

  • bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe, kina i teatry), ochrona infrastruktury krytycznej;

  • wykrywanie i reagowanie w związku z naruszeniem systemu ochrony;

  • zagrożenia oraz zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego pracowników / uczniów;

  • minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych - trening antyterrorystyczny.

  • szkoły i placówki realizujące podstawę programową edukacji dla bezpieczeństwa; 

  • dyrektorzy, nauczyciele oraz wychowawcy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, atakiem: "aktywny strzelec", "samotny wilk", vehicle-ramming attack;

  • kadra kierownicza, pracownicy, personel i uczniowie zainteresowani bezpieczeństwem na każdym szczeblu funkcjonowania;

  • wszystkie osoby, które chcą wzmocnić swoje bezpieczeństwo w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu, warsztatów lub treningu jest zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

bottom of page