top of page

PEŁNA OFERTA

Autorski program szkolenia

ANTYAMOK

Pozostawanie w gotowości i bycie "włączonym" wymaga wiedzy, odpowiedniego przygotowania
oraz właściwego treningu. 
cates12.png

W przygotowaniu

Już wkrótce

Trwa aktualizacja...

2cat.png

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Termin: ustalany ze zlecającym.

Warsztaty, w czasie których zostaną przedstawione algorytmy postępowa-nia na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym...

Apply Now

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

Termin: ustalany indywidualnie.

Szkolenie ma na celu właściwą ocenę stanu bezpieczeństwa i oparte jest

o procedury dostosowywane do specyfiki oraz potrzeb Klienta...

Apply Now

KONCEPCJE STRZELECKIE
- dla formacji resortowych

Strzelnica w Kamieniu Śląskim

Program dostarcza nowoczesne koncepcje szkoleniowe, techniki

i sprzęt w celu zwiększenia skutecz-ności działania funkcjonariuszy...

Apply Now

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Placówka zlecającego / Strzelnica

Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej według standardów Emergency First Response - organizacji szkolącej ratowników na całym świecie...

Apply Now

To nie wszystko!
Zapytaj w czym jeszcze mogę Ci pomóc?

bottom of page