Obraz16A.png

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i nauka umiejętności do krytycznego przeanalizowania słabych punktów, dokonanie odpowiednich korekt mających na celu identyfikowanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń (a nie tylko reagowanie na nie), minimalizując w ten sposób m.in. ryzyko obrażeń, zwiększenia kosztów ubezpieczenia, zakłóceń w funkcjonowaniu, szkód materialnych, czy też szkód w reputacji. Szkolenia poruszają także kwestie bezpieczeństwa w obliczu eskalacji terroryzmu ekstremistów islamskich. Uczymy zasad profilaktyki mających zmniejszyć ryzyko bezpośredniego zamachu, bądź wystąpienia agresji. 

Codzienna rutyna szybko przemienia się w nawyk, co w konsekwencji prowadzi do "wyłączenia". Pozostawanie w gotowości i bycie "włączonym" wymaga wiedzy, odpowiedniego przygotowania oraz właściwego treningu. Stawiać czoło zagrożeniom jest podstawą naszej pracy. Wykorzystując najlepsze praktyki dowiesz się, czym jest:
 

SPOSTRZEŻENIE ZAGROŻENIA    -    EWALUACJA ZAGROŻENIA    -   UNIKANIE ZAGROŻENIA
 

Obraz17A.png
Obraz19A.png

Program dostarcza koncepcje szkoleniowe, techniki i sprzęt w celu zwiększenia skuteczności działania funkcjonariuszy oraz wzmacnia pewność siebie podczas pracy w zakresie taktyki i technik ubezpieczeń, wejść do pomieszczeń, przeszukiwania, zatrzymywania, czy też postępowania w czasie konfrontacji z uzbrojonym i nieuzbrojonym podejrzanym. To szkolenie obejmuje również zaawansowane techniki oraz ćwiczenia strzeleckie – statyczne, dynamiczne i sytuacyjne, strzelanie indywidualne i zespołowe; strzelanie dynamiczne na torze stresowym; usuwanie zacięć i sytuacje awaryjne w trakcie strzelania dynamicznego; strzelanie w ochronie VIP; taktyka CQB oraz ćwiczenia latarka-broń.

Kurs pierwszej pomocy opiera się na zasadach postępowania wykorzystywanych przez zawodowych ratowników medycznych w trakcie udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia i obejmuje fundamentalną wiedzę dla osób, które nie są zawodowo związane z ratownictwem. Standardy organizacji Emergency First Response®, zapewniają gwarancję, że nauczysz się nie tylko fachowo opatrywać wszelkie rany i pielęgnować poszkodowanych, ale przede wszystkim ratować ludzkie życie! Nasz program może obejmować kursy EFR z zakresu: Primary & Secondary Care i Care for Children. Podczas tych szkoleń nauczysz się także obsługiwać urządzenie AED i zestaw do tlenoterapii.

Obraz21A.png
Obraz23A.png

Autorski program szkolenia przeznaczony jest dla funkcjonariuszy, którzy biorą udział w ryzykownych zadaniach, gdzie niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia jest realne. W przebiegu zajęć wykorzystujemy te sytuacje, z którymi szkoleni już wcześniej się zetknęli i te, które mogą być najbardziej prawdopodobne w trakcie wykonywania przyszłych zadań służbowych. Dzięki zastosowaniu inscenizacji funkcjonariusze mają możliwość realnego zetknięcia się z danym problemem. Szkolenie bazuje na wieloletnich doświadczeniach oraz najlepszych praktykach podejmowania interwencji przez zespoły realizacyjne.

Prosty oraz maksymalnie skuteczny, oparty na wzmacnianiu odruchów obronnych - przeznaczony dla każdego, bez względu na wiek i kondycję fizyczną - to system walki w bliskim kontakcie oparty na KRAV MAGA. Zajęcia rozpoczynają się od nauki rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie oraz zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. W krótkim czasie dowiesz się jak postępować w sytuacji zagrożenia napadem przez jednego i przez kilku agresorów (także przed tymi uzbrojonymi w noże, pałki, broń palną i inne niebezpieczne narzędzia). Wykorzystując doświadczenie współczesnej psychologii nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przetrwania oraz sprawnej obrony w sytuacji zaskoczenia, stresu i szoku. 

Obraz20A.png
Obraz18A.png

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne. Bezpieczeństwo pracowników, a także majątek trwały zgromadzony przez lata działalności firmy, są wartościami wystawionymi na niebezpieczeństwo zewnętrzne oraz wewnętrzne. Audyt bezpieczeństwa jest procesem analitycznym, realizowanym przez zespół naszych ekspertów. Ma on przede wszystkim na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa i jest oparty o procedury oceny, dostosowywane do specyfiki i potrzeb Klienta. Dzięki audytowi uzyskujemy pełne i aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa.

SURVIVAL, EVASION, RESISTANCE, ESCAPE. To obowiązkowy program szkolenia żołnierzy jednostek specjalnych i agentów wywiadu, który uczy jak przetrwać m.in. w izolacji we wrogim, czy nieznanym terenie. Szkolenie obejmuje naukę wszystkich praktycznych oraz teoretycznych środków, które są niezbędne do przetrwania i odzyskania izolowanego personelu. Nasz program zaprojektowany jest tak, aby poprzez odpowiednie przygotowanie i realistyczne szkolenie nauczał niezbędnych umiejętności, które pozwolą ochronić wszystkich, także tych będących w kręgu zainteresowania grup przestępczych. Uczymy unikania przekazywania istotnych informacji w czasie wystąpienia sytuacji zakładniczej oraz technik pozyskiwania i uzdatniania wody, budowy schronień  oraz technik łączności i nawigacji lądowej.

Obraz15A.png
Obraz24A.png

Szkolenia wojskowe, zgodne z pilotażowym programem MON dla szkół prowadzących klasy wojskowe. Tematyka zagadnień może obejmować zajęcia m.in. z zakresu: regulaminów, musztry i ceremoniału wojskowego, taktyki, szkolenia strzeleckiego, sanitarnego, łączności, terenoznawstwa, walki, wręcz, OPBMR, INŻ-SAP, POPL i inne. W przebiegu zajęć wykorzystywany jest sprzęt oraz wyposażenie obowiązujące w Siłach Zbrojnych RP. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy wojskowi, posiadający odpowiednie przygotowanie dydaktyczne i praktyczne do pracy z młodzieżą.