top of page

KRAV MAGA

MILITARY

Szkolenie Emergency First Response® opiera się na zasadach postępowania wykorzystywanych przez zawodowych ratowników medycznych w trakcie udzielania pomocy na miejscu zdarzenia i obejmuje fundamentalną wiedzę dla wszystkich osób, które nie są zawodowo związane z ratownictwem.

PROGRAM

SZKOLENIA​

 • aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • schemat postępowania w przypadkach zagrożeń;

 • bezpieczeństwo własne i poszkodowanego;

 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

 • udrożnienie dróg oddechowych i kontrola oddechu;

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa prowadzona na manekinie;

 • posługiwanie się AED;

 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa, tamowanie krwotoków, zadławienia.

 • legalnie posiadana, własna broń palna;

 • uczestnik potrafi zademonstrować i zastosować bezpieczne obchodzenie się z bronią podczas torów strzeleckich; lub

 • wcześniejsze przeszkolenie w zakresie broni palnej na poziomie minimum średniozaawansowanym, które obejmowało tory strzeleckie, na których szkolono techniki poruszania się, barykad, pracy wokół innych, komunikowania się i niekorzystnych pozycji strzeleckich;

 • to szkolenie dedykowane jest dla grup zawodowo pracujących z bronią.

bottom of page