top of page

PIERWSZA POMOC

PRZEDMEDYCZNA

Szkolenie Emergency First Response® opiera się na zasadach postępowania wykorzystywanych przez zawodowych ratowników medycznych w trakcie udzielania pomocy na miejscu zdarzenia i obejmuje fundamentalną wiedzę dla wszystkich osób, które nie są zawodowo związane z ratownictwem.

PROGRAM

SZKOLENIA​

  • aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

  • schemat postępowania w przypadkach zagrożeń;

  • bezpieczeństwo własne i poszkodowanego;

  • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

  • udrożnienie dróg oddechowych i kontrola oddechu;

  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa prowadzona na manekinie;

  • posługiwanie się AED;

  • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa, tamowanie krwotoków, zadławienia.

Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej  jest nauka umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie. Na całość szkolenia składają się zarówno ćwiczenia praktyczne, jak i wykłady. Jednakże zaleca się, aby przy wyborze modułu 1-dniowego, zapoznać się z autorskim podręcznikiem kursanta i rozwiązać test online (dostępny po zapisaniu się na kurs) aby przyswoić minimum podstawowej wiedzy teoretycznej po to, by już w trakcie ćwiczeń i symulacji skupić się na działaniu praktycznym.

bottom of page