top of page

STRZELECTWO

I TAKTYKA

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że współczesny funkcjonariusz formacji uzbrojonych stanie przed koniecznością wykonania manewrów ratujących życie, podejmując decyzje taktyczne w deficycie czasu i informacji.

Ten praktyczny moduł szkolenia nie ma nic wspólnego ze strzelectwem sportowym, IPSC, IDPA... To nauka strzelania w realnych warunkach zagrożenia. To walka, często o życie własne lub śmiertelnie zagrożonych np. aktem terroryzmu zakładników. Jest to walka, w której jedna ze stron może zapłacić najwyższą cenę.

PROGRAM

SZKOLENIA​

W procesie szkolenia symulowane są sytuacje, z którymi uczestnicy już wcześniej się zetknęli i te, które mogą być najbardziej prawdopodobne w trakcie wykonywania przyszłych zadań służbowych. Szkolenie opiera się na treningu do instynktownego zachowania, by w czasie zagrożenia natychmiast podjąć właściwą reakcję.

Dzięki wprowadzeniu inscenizacji uczestnicy szkolenia mają możliwość realnego zetknięcia się z danym problemem. 

Ten program naucza umiejętności pracy na broni oraz wyposażeniu taktycznym w sytuacji konieczności ochrony VIP, w formule undercover (Low profile), ćwiczenia w ograniczonej widoczności (Low Light Tactics) , WML - światło zintegrowane z bronią oraz HHL - światło ręczne.

Szkolenie nakierowane na rozwiązywanie problemów taktyczno-strzeleckich.

  • legalnie posiadana, własna broń palna;

  • uczestnik potrafi zademonstrować i zastosować bezpieczne obchodzenie się z bronią; lub

  • wcześniejsze przeszkolenie w zakresie broni palnej na poziomie minimum średniozaawansowanym, które obejmowało techniki poruszania się, pracy wokół innych, komunikowania się i niekorzystnych pozycji strzeleckich;

  • to szkolenie dedykowane jest dla grup zawodowo pracujących z bronią - umundurowanych lub nieumundurowanych funkcjonariuszy służb.

bottom of page