top of page

VCQB

Vehicle Close Quarters Battle

Szkolenie obejmuje użycie broni palnej, jednocześnie zwalczając zagrożenia w pojazdach, wokół nich, z, nad i pod pojazdami, z dużym naciskiem na rozwiązywanie problemów taktycznych.

 

Uczestnicy są zapoznawani z balistyką w kontekście pojazdu (platformy kołowej).

 

Szkolenie dedykowane jest dla posiadaczy broni.

PROGRAM

SZKOLENIA​

 • rozumienie balistyki w kontekście pojazdów miękkich (nieopancerzonych);

 • zatrzymanie pojazdu - techniki siłowe;

 • sposoby i techniki noszenia oraz dobycia broni;

 • praca na broni w pojeździe i wokół pojazdu;

 • ewakuacja z platformy kołowej (zatrzymanej, ostrzelanej lub unieruchomionej);

 • podejmowanie krytycznej decyzji w deficycie czasu oraz informacji w warunkach ograniczonej przestrzeni i widzialności;

 • doskonalenie technik i taktyki VCQB;

 • działania ratownicze w formule "ranny funkcjonariusz" w oparciu o procedury TCCC zgodnie z protokołem SMARCHE.

 • legalnie posiadana, własna broń palna;

 • ukończone szkolenie strzeleckie w ANTYAMOK; lub

 • wcześniejsze przeszkolenie w zakresie broni palnej na poziomie minimum średniozaawansowanym, które obejmowało tory strzeleckie, na których szkolono techniki poruszania się, barykad, pracy wokół innych, komunikowania się i niekorzystnych pozycji strzeleckich; albo

 • uczestnik potrafi zademonstrować i zastosować bezpieczne obchodzenie się z bronią podczas torów strzeleckich oraz zna procedury TCCC.

To szkolenie dedykowane jest dla grup zawodowo pracujących z bronią.

bottom of page