top of page

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w czasie ataku z użyciem niebezpiecznych przedmiotów (w tym broni palnej i materiałów wybuchowych), zapoznanie oraz doskonalenie procedur i algorytmów postępowania; zmniejszenie stresu; analiza przypadków oraz korekta błędów i utrwalanie właściwych zachowań; współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo...

Podczas szkolenia zostaną przedstawione innowacyjne i kompleksowe rozwiązania najlepszych praktyk mające na celu odstraszyć, wykryć, zapobiec oraz ograniczyć zagrożenia, a nie tylko reagować na nie. Celem zajęć jest krytyczny przegląd luk oraz formułowanie odpowiednich korekt w celu rozwiązania istotnych zagrożeń przy jednoczesnej maksymalizacji ciągłości funkcjonowania obiektu. Dowiesz się cennych informacji dotyczących identyfikacji osób potencjalnie niebezpiecznych i symptomów przyszłego ataku, które łatwo można przegapić. Szkolenie analizuje ostatnie ataki oraz uczy nie tylko jak rozpoznać symptomy i jak je zgłosić, ale co robić dalej. 

PROGRAM

SZKOLENIA

oBRAZ B.png
 • planowanie działań i zarządzanie ryzykiem;

 • bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej
  (np. szkoły, centra handlowe, kina), ochrona infrastruktury krytycznej;

 • wykrywanie i reagowanie w związku z naruszeniem systemu ochrony;

 • ataki i zagrożenia oraz zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego pracowników / uczniów;

 • minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych - trening antyterrorystyczny.

Celem szkolenia jest weryfikacja, ugruntowanie wiedzy, poszerzenie i doskonalenie umiejętności wpływających na bezpieczeństwo w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków funkcjonowania osób i obiektów.​

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni ugruntować i poszerzyć:

 • zrozumienie złożoności i wzajemnych powiązań wielu poziomów bezpieczeństwa;

 • budowanie świadomości przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które powinno przełożyć się na skuteczniejsze możliwości reagowania podczas zdarzeń, które mogą podnieść stopień ryzyka dla bezpieczeństwa osób i mienia;

 • funkcjonowanie przyjętych procedur oraz zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa.​

​Szkoleni otrzymają autorski poradnik, w którym zawarta jest unikatowa wiedza jak należy przygotować personel na wypadek zagrożenia atakiem.

_maja10.jpg

PLANY CENOWE
I REZERWACJE

Koszt szkolenia wyłącznie dla grup:

 • do 20 osób: 1200 zł.

 • 21 - 50 osób: 1800 zł.

 • 51 - 80 osób: 2100 zł.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 • Napisz i ustalimy termin.
  Opole, Opole, Polska
  Szkolenie karabinek skupia się na obsłudze długiej jednostki broni. Zakres szkolenia objęty jest podstawami takimi jak zasady działania karabinka AR-15, zasady bezpieczeństwa, noszenia broni, podstawy strzelania, różne techniki strzelania oraz dobywanie broni. Szkolenie trwa ok. 3-4 godzin.
  Udostępnienia
bottom of page