top of page
Majaa_edited_edited.png

Wykształcenie

Przemek "Maja". Podoficer zawodowy Sił Zbrojnych RP, w czynnej służbie. Absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i studiów podyplomowych na kierunkach: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie kryzysowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem państwa. Specjalista bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Były żołnierz elitarnych jednostek Wojska Polskiego.

Uprawnienia międzynarodowe

Ship Security Officer & Port Facility Security Officer (SSO i PFSO); Executive Protection Agent - odpowiedzialny za bezpieczeństwo wizyt ważnych osobistości ze świata polityki, muzyki, rozrywki oraz sportu; instruktor Emergency First Response® - organizacji szkolącej ratowników pierwszego kontaktu na całym świecie.

Uprawnienia
państwowe i resortowe

Instruktor strzelania z każdego rodzaju broni, w tym z broni szczególnie niebezpiecznej - broń maszynowa i przeciwpancerna; prowadzący strzelanie PZSS oraz LOK; sędzia PZSS kl. III; instruktor walki w bliskim kontakcie w jednostkach podległych MON; instruktor samoobrony; ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy; prywatny detektyw, kierownik bezpieczeństwa imprez masowych, członek służby porządkowej i informacyjnej; sternik motorowodny; operator szybkiej łodzi typu RIB.

_______ podpis nowy duży złoty.png

Członek The International Association for Counter-terrorism & Security Professionals, The International Police Association, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Strzelectwa „Sagittarius”. Dowódca, instruktor, trener i szkoleniowiec od ponad 15 lat. Wykładowca w katedrze nauk o bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

 

Odznaczony m.in.: "Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju", tytułem "Honorowym Wojsk Lądowych" i tytułem "Zasłużony Żołnierz RP".

Bądźmy w kontakcie

+48 798 112 007

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page