top of page

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Szkolenie Emergency First Response® opiera się na zasadach postępowania wykorzystywanych przez zawodowych ratowników medycznych w trakcie udzielania pomocy na miejscu zdarzenia i obejmuje fundamentalną wiedzę dla wszystkich osób, które nie są zawodowo związane z ratownictwem.

Podstawowa opieka w sytuacjach awaryjnych. Kurs uczy jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Szkolenie skoncentrowane jest na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie rozwoju wiedzy, rozwoju umiejętności i praktyki realistycznych scenariuszy, aby upewnić się, że uczestnicy mają pewność, że są w stanie zapewnić opiekę osobie poszkodowanej. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje:

 • Ocena miejsca zdarzenia, zastosowanie bariery, ocena podstawowa, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), leczenie poważnego krwawienia, leczenie wstrząsu, postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa, postępowanie w przypadku świadomego i nieświadomego zadławienia; oraz

 • Zalecane umiejętności:
  – obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);
  – awaryjne użycie tlenu; oraz

 • Pomoc dodatkowa w nagłych wypadkach, która obejmuje urazy lub choroby, które nie zagrażają bezpośrednio życiu - ocena obrażeń i choroby, bandażowanie oraz unieruchamianie zwichnięć i złamań.

PROGRAM

SZKOLENIA

oBRAZ B.png
 • aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • schemat postępowania w przypadkach zagrożeń;

 • bezpieczeństwo własne i poszkodowanego;

 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

 • udrożnienie dróg oddechowych i kontrola oddechu;

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa prowadzona na manekinie;

 • posługiwanie się AED i zestawem tlenowym;

 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa, tamowanie krwotoków, zadławienia, zwichnięcia, złamania i inne urazy.
   

To innowacyjny kurs szkoleniowy z zakresu RKO, AED i pierwszej pomocy, który uczy uczestników, jak zapewnić pomoc w nagłych wypadkach rannym lub chorym dorosłym, dzieciom (w wieku od jednego do ośmiu lat) oraz niemowlętom w wieku poniżej pierwszego roku życia.

 • Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej  jest nauka umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie. Na całość szkolenia składają się zarówno ćwiczenia praktyczne, jak i wykłady. Jednakże zaleca się, aby przy wyborze modułu 1-dniowego, zapoznać się z autorskim podręcznikiem kursanta oraz rozwiązać test online (dostępny po zapisaniu się na kurs) aby przyswoić minimum podstawowej wiedzy teoretycznej po to, by już w trakcie ćwiczeń i symulacji skupić się na działaniu praktycznym.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają autorski podręcznik ułatwiający utrwalenie zdobytej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie.

_maja10.jpg

PLANY CENOWE
I REZERWACJE

Moduł 1-dniowy:

 • 250 PLN / osoba

Moduł 2-dniowy:

 • 350 PLN / osoba;​

Uczestnik, niezależnie od wybranego modułu otrzymuje:

 • ​podręcznik do samodzielnej nauki;

 • certyfikat.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 • Napisz i ustalimy termin.
  Opole, Opole, Polska
  Szkolenie karabinek skupia się na obsłudze długiej jednostki broni. Zakres szkolenia objęty jest podstawami takimi jak zasady działania karabinka AR-15, zasady bezpieczeństwa, noszenia broni, podstawy strzelania, różne techniki strzelania oraz dobywanie broni. Szkolenie trwa ok. 3-4 godzin.
  Udostępnienia
bottom of page